Er det virkelig sånn?

En gang på 70tallet skrev Joyce Carol Oates som følger i dagboka si: «Our society is mistaken: the experience of maturing is infinitely more delightful than ‘perpetual youth’. In youth, one is likely to wish to be experienced (especially if one is an attractive woman) — that is, to be watched, listened to, admired; in maturity one is far more interested in experiencing — in living. The acute self-consciousness of the attractive woman is crippling. Wishing to be viewed, the woman surrenders her own vision; she sacrifices herself to her own image.» Og, ja, er Oates inne på noe? Tiril Aakre (redaktør på Tiden): Ja, det er hun. For min mors generasjon, som er Oates' generasjon, var det nok en fanesak å forene det å være «attraktiv kvinne» og å være utdannet, smart, experienced (dette får meg til å tenke på det fantastiske fotografiet av Marilyn Monroe i badedrakt som leser Ulysses in between photoshoots). Nå tenker jeg at det er vanskelig for en kvinne å bli tatt på alvor uansett, attraktiv eller ikke, dersom hun da ikke blir «som en mann» eller fyller en av de rollene som er sosialt akseptable for en kvinne - og for å fylle den rollen tror jeg en kvinne ofte må ofre seg selv, som Oates kaller det, for å passe inn, gjøre suksess, bli anerkjent eller til og med elsket. En kvinne skal være ganske tøff for å bryte med dette, for å følge «sin visjon», og jeg tror veldig fort en kvinne som gjør det vil falle utenfor. Hvorfor er ikke Vigdis Hjorth en mer anerkjent forfatter, for eksempel? Det er sjokkerende, når man tenker over det. Det er veldig lett å ikke ta en fri kvinne på alvor, gammeldagse forestillinger av kvinner som dypest sett hysteriske, nevrotiske og irrasjonelle er fremdeles høyst levende.

Relaterte artikler