Fº120

Motgift. Akademisk respons på den nye høyreekstremismen

NOK 379 / € 33
Sakprosa, 432 sider
Utgitt i samarbeid med Forlaget Manifest
ISBN 978-82-02-38170-7

——

22. juli 2011 ble Norge rammet av to terroraksjoner så grufulle at det fortsatt er vanskelig å fatte. En 32-årig høyreekstremist, Anders Behring Breivik, har tilstått drapene på til sammen 77 mennesker. Men han erklærer seg ikke skyldig. Han regner seg nemlig som kriger, korsfarer, i den europeiske sivilisasjonens krig mot islam og muslimene. Bare timer før massedrapene sendte han ut dokumentet 2083: A European Declaration of Independence, der han legger fram sitt verdensbilde og begrunner sitt massedrap på det han regner som landssvikere.

Fortjener Anders Behring Breiviks «manifest» offentlig oppmerksomhet? Flere har tatt til orde for at dokumentet like godt kan ties i hjel. Men hvis vi virkelig ønsker å forstå terroristens ugjerninger, må vi nettopp ta hans «program» – om enn aldri så forvirret – på dypeste alvor. Den instinktive fordømmelsen av voldshandlingene må underbygges med mot-fakta og mot-ideer; kort sagt kunnskap, både om terroristens idéhorisont og de saksområder han hevder seg å vite noe om.

Det er på denne bakgrunn forlagene Manifest og Flamme har tatt initiativ til en intellektuell mobilisering mot den nye høyreekstremismen. Et større antall norske akademikere – religionshistorikere, statsvitere, medievitere, kjønnsforskere, osv. – tar i denne boka for seg hver sin påstand fra det originale terrormanifestet. Resultatet er en faglig tilbakevisning, så å si punkt for punkt, av terroristens tankegods.

Bokprosjektet er basert på frivillig arbeid. Skribentene har valgt å avstå fra honorarer, mot at et eventuelt overskudd av salget skal gå til AUFs fond for gjenoppbygging av Utøya.

——

Innhold:

Forord
Indregard/Wergeland/Wold: Svar på tiltale

Kontrajihadismen
Kap. 1 – Sigve Indregard og Øyvind Strømmen: Den nye høyreekstremismen
Kap. 2 – Øystein Sørensen: Bare en gal manns verk?

Islam
Kap. 3 – Knut S. Vikør: «Islam er ein politisk ideologi»
Kap. 4 – Oddbjørn Leirvik: «Islam er i krig med Vesten»
Kap. 5 – Cora Alexa Døving: «Norge snikislamiseres»
Kap. 6 – Sindre Bangstad: «Muslimenes religiøse verdier endrer seg aldri»
Kap. 7 – Martin E. Sandbu: «Muslimer holder på middelalderske skikker»
Kap. 8 – Joakim Hammerlin: «De fleste terrorister er muslimer»

Demografi
Kap. 9 – Lars Gunnesdal: «Europa oversvømmes av muslimer»
Kap. 10 – Olav Elgvin og Jon Rogstad: «Muslimer flytter til Europa som et ledd i en demografisk krigføring»
Kap. 11 – Guro Korsnes Kristensen: «Muslimer får mange barn»
Kap. 12 – Bengt Andersen: «Oslo gettoiseres»

Feminisme
Kap. 13 – Anne Hege Grung: «Islam er en kvinneundertrykkende religion»
Kap. 14 – Cathrine Holst: «Feminismen har beredt grunnen for en fremtidig muslimsk maktovertakelse»

Offentligheten
Kap. 15 – Berit Thorbjørnsrud: «Kulturrelativistene skjuler sannheten om muslimene»
Kap. 16 – Elisabeth Eide: «Islamkritikerne knebles»
Kap. 17 – Paul Bjerke: «Vi hjernevaskes av politisk korrekthet»

Flerkultur
Kap. 18 – Erik Opsahl: «Norge har vært homogent»
Kap. 19 – Katrine Fangen: «En innvandrer kan aldri bli helt norsk»
Kap. 20 – Thomas Hylland Eriksen: «Norsk kultur blir utslettet»
Kap. 21 – Knut Aukrust og Dorte Skulstad: «Fredelig sameksistens med muslimer er umulig»
Kap. 22 – Aage Borchgrevink: «Vesten forrådte serberne»

Etterord
Shoaib Sultan: Organisert islamhat i dag

——

«Det var på høy tid at norske forskningsmiljøer gav seg i kast med tankegodset i Anders Behring Breiviks manifest … Bare det å lese så mange tekster skrevet ut fra et vitenskapelig ideal med tydelige kildehenvisninger og prøving av mulige innvendinger, også mot egne påstander, føles befriende i en debatt der generaliseringer og demoniseringer florerer. Iblant kan kjølige, vitenskapelige analyser generere varme.»
– Knut Hoem, NRK

«En viktig analyse av et ytterliggående ideologisk landskap …Š Har vi tro på argumenter, på språket som middel til påvirkning og endring, utgjør dette prosjektet et svært viktig dugnadsarbeid.»
– Simen Ekern, Dagbladet

«Motgift etablerer gode utgangspunkter for videre debatter og tetter hull i den norske meningsproduksjonen.»
– Ragnhild Fjellro, Forskerforum

«Antologien er imponerende, både i omfang og i antallet velrenommerte bidragsytere Š… I en ellers krass, polemisk og følelsesladd islamdebatt er det befriende med et så saklig og faktabasert bidrag.»
– Hege Ulstein, Dagsavisen

«(Redaktørene) vil tilbakevise de mytene som framføres av Breivik og det politiske fellesskapet han springer ut av, og vise at forskningen som foregår innenfor de saksområdene slike miljøer er opptatt av er åpen og søkende, ikke ideologisk og dogmatisk. Det er et aktverdig motiv – men gir det noen mening? Det gjør nok det. For det første er det naturlig å anta at faktabasert myteknusing kan gjøre noe med det generelle debattklimaet … For det andre foregår det, som denne boka er full av eksempler på, en betydelig utveksling av ideer og forestillinger mellom høyreekstreme og mer moderate krefter, som Human Rights Service og Frp. Her kan forhåpentligvis motgiften bidra til en skjerping av den kritiske sansen hos dem som skal forvalte det frie ord.»
– Jonas Bals, Klassekampen

——

Bestill boka ved å fylle ut skjemaet nedenfor (porto kommer i tillegg). Alle ordrer på kr. 400 eller mer sendes gratis i Norge. Ordrer under kr. 400 får et fraktgebyr i tråd med Postens satser.

  1. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days

——

Presse: Klikk her for høyoppløselig versjon av bokomslaget.