Flamme Forlag informerer

Flamme Forlag utga i 2015 Audun Mortensens Samleren. I likhet med Mortensens øvrige forfatterskap er boken i høy grad basert på sampling, remiksing og appropriasjon. Samleren følger plottet fra den anerkjente boken The Burnt Orange Heresy (1971) av Charles Willeford, og inneholder også ukrediterte oversettelser fra The Burnt Orange Heresy. Men der The Burnt Orange Heresy er en kommentar på kunstkritikkens virksomhet og kunstverdenen i seg selv, med elementer av en kriminalroman, er Samleren ment å være et konseptverk som utfordrer våre forestillinger om hva et kunstnerskap kan være. Dette var bakgrunnen for Flamme Forlags entusiasme for Mortensens prosjekt.


Etter uttalelser fra Mortensen om bruken av The Burnt Orange Heresy i Samleren, oppsto det en debatt i pressen og i sosiale medier om denne uautoriserte bruken var et plagiat, og om Flamme Forlag skulle ha klarert bruken med opphavsrettseieren, Willefords bo. Flamme var av den oppfatning at Samleren konseptuelt var tilstrekkelig fjernet fra The Burnt Orange Heresy til at det ikke var nødvendig med slikt samtykke fra Willefords bo. Flamme erkjenner nå at prosjektet burde vært diskutert med Willefords bo, og at bruken skulle ha vært klarert. Flamme Forlag beklager eventuell ulempe dette har påført Willefords bo. På bakgrunn av dette har Flamme Forlag nå inngått en avtale som innebærer at inntekter fra boken går til Willefords bo, samt at alt videre salg av Samleren stanses. Kopier av Samleren som allerede er solgt til sluttkunder eller er tilgjengelig i bibliotek, påvirkes ikke av dette.

Relaterte artikler