Fº26

Stig Sæterbakken: Ja. Nei. Ja.

Essay, 14 sider.
UTSOLGT

——

Stig Sæterbakkens boksingel Ja. Nei. Ja tar utgangspunkt i en samtale mellom Peter Handke og vennen Peter Hamm, og svinger innom både Schopenhauer, Camus og Montaigne før teksten munner ut i et forholdsvis rungende forsvar for skilsmissen: Ikke fordi all verdens skilsmisseadvokater fortjener fetere gasje, men fordi det å gifte seg, for så å skille seg, er den meningsløse handling per se. Dessuten er det til barnas beste.

——

Å gifte seg er å konstituere mening, å skille seg er å destruere denne mening. Å gifte seg er å bekrefte og forsterke en av de få gjenværende allment omhegnede hjørnesteinene i det vestlige demokratiske samfunn, å skille seg er å pulverisere fra innsiden denne hjørnesteinen, hver enkelt separasjon etterlatende en liten bit av den knust til fint støv.

——

«Sæterbakken vandrer bastardaktig mellom egne paradokser og tvetydige utsagn. Det er skarpt og sobert skrevet, fra en god tenker som fremviser alle tings dobbelthet.»
– Silje Stavrum Norevik, Bergens Tidende

——

Boka er utsolgt fra forlaget, men rester av opplaget kan være å finne i visse velutstyrte bokhandler i Oslo, Bergen og Göteborg, samt i nettbokhandelen Audiatur.

——

Presse: Klikk her for høyoppløselig versjon av bokomslaget.