Steve Carrell og Wittgenstein

I oktobernummeret av Believer snakker Steve Carell om Ludwig Wittgenstein, eller det vil si: bladet siterer Wittgenstein til ham: «The most serious and profound questions can only be discussed in the form of jokes», og lurer på om han er enig?

CARELL: Hm. (ler) Nei! Bare tullball. Jeg proklamerer … at så er pisspreik. Hvem tror han at han er? (ler ennå, og snakker med engelsk tulledialekt) «Å, jeg fikk en epifani! Og alle kommer til å være enig med meg.»

Relaterte artikler