Sommerdagboka: Kjersti Wøien Håland

Sumaren vil ikkje ha meg
som ei solstråle
eg fekk rollen som det plutselege
regnet
som tvingar framande
framtidige elskarar
saman
under plastduken

Relaterte artikler