Septemberdikt fra Sicilia

På stranda

jo
jeg er glad
nesten lykkelig her
jeg ligger i lukta av bakt
brød og tømt søppel
dagen før
ingenting kommer til å lukte
som det gjorde

– Terje Thorsen

Relaterte artikler