Reisop hvis du ...

HVIS DU KONSPIRERER

I likhet med mange andre, antar jeg, satte jeg kaffen i halsen da jeg den 13. september leste Thorbjørn Jaglands statusoppdatering på Facebook: en tilsynelatende vill spekulasjon om medienes påvirkning av valgresultatet. Skjønt så vill var den kanskje ikke, i alle fall er det ikke en uhyrlig påstand at medieoppslag om politikere påvirker oss velgere. Men en spekulasjon var det like fullt, for Jagland argumenterte følelsesmessig og anekdotisk ved å vise til «alle sakene» om Jonas Gahr Støre som hadde dukket opp i løpet av valgkampen. At statsministerkandidater dekkes grundigere i en valgkamp enn ellers, er vel bare å forvente, fnøs jeg, før jeg helte ut resten av kaffen i vasken og skyndet meg ut døra.

På bussen sjekket jeg igjen facebook-feeden, og merket meg at det var flere som syntes Jaglands utspill var spekulativt, på grensen til det paranoide. Vel, ikke bare på grensen ifølge en del av de kommentarene jeg scrollet meg gjennom, hvor han ble satt i bås med chemtrails-huer og andre konspirasjonsteoretikere. Men hva var det Jagland egentlig hadde antydet? At mediene, eller deres redaktører var i lomma på en gjeng fetladne lobbyister? At det fantes en avtale mellom regjeringsmakten og avisene? At NRK var Erna Solbergs talerør? Nei, Jagland antyder en mulig konsekvens av medieoppslagene og skriver følgende: «Hvis det er slik at mediehus kjente til disse sakene lenge før valget, men ventet med å legge dem ut til valgkampen, blir det en direkte intervensjon i valget og et demokratisk problem.» Jeg gjentar «hvis det er slik ...». Selvsagt burde Jagland ha formulert seg noe mer pedagogisk. Han kunne for eksempel skrevet at oppslagene påvirket resultatet, fremfor å bruke ordene «direkte intervensjon» -- men en konspirasjonsteori er det like fullt ikke snakk om.

Langt viktigere antyder Jagland at avisenes krav til aktualitet kanskje er blitt litt overdreven, og det bør sant å si ikke overraske noen. Aktualitetskravet er nærmest forvandlet til et krav om hyper-aktualitet, hvor det ikke lenger er den faktiske aktualiteten som avgjør trykkedato (som f.eks. tidspunktet for når den såkalt gravende journalisten gjør sitt funn); derimot er det tidspunktet som gir flest delinger, klikk og kommentarer som blir det styrende prinsipp. At en redaksjon velger å holde igjen nyhetssaker til et tidspunkt hvor de får mer oppmerksomhet, bør være lite kontroversielt å hevde.

Selvsagt er det vanskelig å belegge Jaglands påstand. Datoen for når det ble kjent at Jonas Gahr Støre hadde andeler i tvilsomme fond, kjenner antagelig bare den eller de journalistene som først oppdaget forholdet (et snodig oppslag egentlig, for bør ikke dette ansvaret ligge hos fondsforvalterne og i neste omgang bankens rådgivere, og til syvende og sist lovverket?). Hvorvidt dette – og annen tilsvarende snacks – ble bragt for dagen med det samme, eller spart til festens høydepunkt, vet bare de som arbeidet med det aktuelle stoffet. Det som derimot er tydelig for alle, er den forurettete tonen en nærmest samlet presse i neste omgang valgte å imøtekomme Jaglands påstander med. Ikke så ulikt facebook-kommentarene. Samtidig lot denne gjengen fornærmete journalister en gyllen mulighet til å fremstå saklig -- samt være en motsats til det Jagland antyder -- gå fra seg. Å være krenket er sjelden et godt karaktertrekk, og hos journalister virker det i tillegg undergravende av etos.

For ordens skyld -- og dette burde strengt tatt vært en overflødig opplysning å komme med -- så stemte jeg ikke Ap ved valget, blant annet fordi det er utenkelig å stemme et parti som åpner opp for enten å utvinne olje i Lofoten-området, eller for å foreta en konsekvensanalyse av mulige funn osv. Ap er ikke mitt parti, nesten like lite som Høyre eller Frp er det. Men jeg tror likevel Jagland kan ha litt rett. Ikke i at det var en «direkte intervensjon», i betydningen: et bevisst og villet inngrep, men rett i at medieoppslagene av statsministerkandidaten kan ha vært utslagsgivende for valgresultatet.

Relaterte artikler