Perler fra avantgardens historie, del XV

George Maciunas: Fluxmedicine Fluxus forbindes gjerne med Yoko Onos bestselger Grapefruit og en stripe naivt-lekne performancer med prefikset flux: fluxsports (1970), fluxmass (1970), fluxdivorce (1971), fluxhalloween (1977), fluxwedding (1978), fluxfuneral (1978 – etter grunnlegger George Maciunas' altfor tidlige bortgang). Mindre kjent er gruppas sterkt politiske orientering tidlig på sekstitallet. Maciunas understreket tidlig at «Fluxus objectives are social (not aesthetic)», og knyttet ideologisk an til det sovjetiske tjuetallstidsskriftet LEF (redigert av Osip Brik og Vladimir Majakovskij). Maciunas' radikalisme ble langt på vei støttet av resten av gruppa, men grensen var nådd da han i april 1963 sendte ut Fluxus News-Policy-Letter No 6. Mens tidligere nyhetsbrev for en stor del hadde konsentrert seg om organisatoriske praktikaliteter, ble det her lagt fram detaljerte beskrivelser av ulike aksjoner – de fleste i kategorien «propaganda through sabotage and disruption»: For å skape trafikkaos på Manhattan, ble broer og tunneler foreslått blokkert med lastebiler dekket av Fluxus-postere. Postgangen skulle likedeles forsinkes ved at man stappet byens postkasser fulle av «thousands of packages (containing heavy bricks etc) addressed to various newspapers, galleries, artists etc, bearing no stamps & bearing as return address various galleries, concert halls, museums». Videre anbefalte Maciunas at konserter og operaforestillinger ble sabotert med røyk- og stinkbomber, at store partier murstein eller palmer(!) ble levert til gallerier hvor det holdtes vernissage, og at Fluxus-medlemmer produserte en falsk utgave av The New York Times som kunngjorde at byens største museer var nedlagt (en idé The Yes Men realiserte 45 år seinere, riktignok med et litt annet innhold). Forslagene skapte umiddelbar splid. I et svarbrev til Maciunas (datert 25. april 1963) karakteriserte Jackson Mac Low utspillet som «unprincipled, unethical and immoral». «I'm not opposed to serious culture,» understreket poeten, «quite the contrary I'm all for it & I hope & consider that my own work is a genuine contribution to it.» Lignende innvendinger ble snart luftet av George Brecht, Dick Higgins, Nam June Paik and Tomas Schmit. Maciunas forsøkte først å forsvare seg («Terrorism that is very clearly directed can reduce the attendance of the masses to these decadent institutions …»), men la seg flat i neste nyhetsbrev: «This Newsletter 6 was not intended as a decision, settled plan or dictate, but rather as a synthetic proposal or rather a signal, stimulus to start a discussion among, and an invitation for proposals from – the recipients.» Ifølge neoist og forfatter Stewart Home (The Assault on Culture. Utopian currents from Lettrisme to Class War, A.K. Press 1991) markerer denne krangelen slutten på Fluxus-gruppas «heroiske» fase; etter dette ble politiske spørsmål fjernet fra agendaen, og «Fluxus could do no more than slowly degenerate».

Relaterte artikler