Nørrebrogade 118 (9)

I 2015 mottok Atle Håland et stipend fra Cultiva for debutboka si Han, som er ute i pocket sammen med Vannfall nå. For stipendet tenkte han det kunne være fint med et lengre storbyopphold. Planen var å bo og skrive i København i seks måneder. Det holdt med én. Dette er det siste diktet i serien. Nå må dere lese bøkene hans!

Nordhavn

en kveld tok jeg toget til en forlatt bydel
alle tomter var næringseiendommer eller under konstruksjon
på kveldstid var alle arbeidsplasser rømt
jeg gikk langs bryggekanten og hørte på norske podcaster
vinden var sur
men jeg var godt kledd og ville ikke være noe anna sted
det var ikke lenger tilgjengelig

Relaterte artikler