Nørrebrogade 118 (2)

I 2015 mottok Atle Håland et stipend fra Cultiva for debutboka si Han, som kommer i pocket sammen med Vannfall nå i 2017. For stipendet tenkte han det kunne være fint med et lengre storbyopphold. Planen var å bo og skrive i København i seks måneder. Det holdt med én.

jeg tror jeg liker det

at Anders
gjør meg bostedsløs
jeg kan ikke motta post her
da mister han trygda si
vi er tre som leier hos ham
en kunstner fra Bronx – Pete
som bor gratis i et kott på kjøkkenet
en dealer fra Christiania – Lars
som betaler leia si i bønne
og jeg
som har forskuttert for tre måneder
med kontanter

Relaterte artikler