Litterær slagside

Ovenstående foto har tilflytt oss via en «muldvarp» på partiet Rødts valgkampkonferanse. Under avslutningsseremonien ble arrangørene noe overraskende forært hver sin Flamme-bok – fra venstre: Yarden, Post oske og Køen – som takk for innsatsen. I etterretningsrapporten heter det: «Marte ___ fra RU, som også satt i komiteen, fikk Gymnaslærer Pedersen ... og havnet derfor utenfor bildet. Hun så litt betuttet ut.» Vi noterer oss at Forlaget Oktober helt er i ferd med å miste sin innflytelse over lesevanene til ytre venstre. I dag åpner Frps landsmøte på Gardermoen; mandag morgen håper vi å kunne presentere et foto av Geir A. Mo med Den siste beatpoeten mellom hendene.

Relaterte artikler