Life 2.0

En tekst fra Ole-Petter Arnebergs debutbok MEPÅNO er nå gjort spillbar. Det dreier seg om kortprosastykket «Life 2.0», som allerede i utgangspunktet var nokså ludisk i formen. Klikk her for å spille! Vi slo av en prat med Arneberg og programmerer Torbjørn P. Larssen om rammene for prosjektet.

FF: Hva skal vi kalle denne tingesten? Er det et «spill», et «program», et stykke «elektronisk litteratur» eller hva?
OPA&TPL: EDB (elektronisk databehandling), som etter hvert ble hetende informatikk, kan jo være en parallell, med voksende popularitet vil kanskje «elektronisk litteratur» få et mer modent navn. Eller er det et godt begrep? Det høres i alle fall bedre ut på engelsk, «electronic literature». E-litteratur-begrepet har jo føkka til dette maks, man ser det vel hele tida: Et nytt medium kommer, og så setter man bare det gamle inn i det nye, før man ser hvilke muligheter mediet har som egenart.
__Det heter jo LIFE 2.0, og vi kan kanskje trekke en linje til «web 2.0», som ikke egentlig var betegnelsen på en ny teknologi, men heller en tendens til at brukere ble mer involvert i skapelsen/utviklingen av nettsider. Brukerne fikk være med og generere innholdet, og tilsvarende kan man si at brukerne også er med å generere innholdet i LIFE 2.0.
__Ideen dukket opp ved å tenke rundt en fysisk spillkontroll. Vi har begge spilt fighting-spill som Street Fighter II, Tekken 3 og Mortal Kombat. Dette med å kunne kontrollene og memorere komboer, virket interessant og gjennomførbart med ord i stedet for slag og spark og fatalities. Det lydlige spiller også en stor rolle her for å få ting til å fungere i rekkefølge, man får en bra rytme, osv. Likevel har vi tonet ned tradisjonelle gameplayelementer, du kan liksom bare lage en tekst, og det er få incentiver for å fortsette, ingen poeng og den slags, og du må selv vurdere hvor fornøyd du er med en spill- eller tekstsession.
__Mulig dette uansett blir underlagt sekkebetegnelsen «elektronisk litteratur», men i dette tilfellet er vi mer fornøyd med begrepet «interaktiv skjermpoesi», som vi har funnet på selv, altså interaktiv i faktisk materiell virkelighet, som skjerm indikerer, og ikke i hodet ditt, kjære leser.

FF: «Life 2.0» sto opprinnelig på trykk i Ole-Petters kortprosasamling MEPÅNO. Hvorfor valgte dere å digitalisere og interaktivisere (et nytt verb jeg fant opp akkurat nå!) akkurat denne teksten?
OPA&TPL: Vi hadde snakka en stund om å lage «elektronisk litteratur», og prøvde å finne ut hva vi trodde det var, så vi begynte å drodle, men det stoppet opp, og vi havna i det dødfødte. Så dukket denne ideen opp, og vi fikk lyst til å se nærmere på spilltekstene i MEPÅNO, og da ble LIFE 2.0, som har mange repetitive ord og handlinger, et nokså begrenset tekstunivers, interessant. Her er det primalbehov som gjelder, og subjektet uteblir i selve teksten, som en indikasjon på at det er du selv, ditt «jeg», utenfor teksten, eller nå skjermen, som spiller ut ordene/handlingene. Nå kan du gjøre akkurat som du vil, du kan for eksempel bare «runke», hvis det er absolutt det du ønsker.

FF: Noen spesielle programmeringstekniske utfordringer det er verdt å nevne?
OPA&TPL:
Det at vi holdt oss til web-standardene html, css og javascript, ble en tosidig greie. På en ene siden kan hvem som helst med tilgang til en moderne nettleser åpne og spille spillet uten plug-ins eller annen programvare. Men ulempen er at det ikke er lett å sette et skille mellom moderne og umoderne nettlesere, og det er fortsatt noen utfordringer ved å skulle utvikle noe litt utenom det vanlige som skal fungere på mange forskjellige systemer.

FF:
Kan andre litterære tekster gjøres «spillbare» på tilsvarende vis, eller er denne spesielt egnet? Noen planer om å digitalisere andre tekster etter samme oppskrift?
OPA&TPL: Denne er nok spesielt egnet, siden disse strategiene allerede eksisterte i teksten fra før, det var lettere å tenke med den med disse rammene.
__Som Solid Snake ville sagt: «We need to remember – to spread the word – to fight for change. And that’s what keeps me alive.» Stikkord for neste tekst er «blink».
__Og vi ser for oss å jobbe videre med tekster som er spesialskrevet for et interaktivt format.

Relaterte artikler