Godt nytt år?

Hvordan ta farvel med det gamle året? Hva håpe på i det nye? Og er det noen sammenhenger der — eller her? Vi tyr nok en gang til dagboka som Arne Garborg en gang skreiv: «Farvel, 1916, du blod– og brand– og rov– og helvit–år, som det vilde vera ei lise å vera ferdug med, — um me visste at 1917 vert likare. For det fysste vert det verre. (Den tyske “Freds”–humbugen kann ein visst stole på vert avvist). Men det må vel ljosne til slutt. Og då, — vil denne tungnæme verdi då ha lært noko?» Datert nyttårsaften, 1916.

Relaterte artikler