En slags tyngde

Sa nettopp NRK P2s Nyhetsmorgen at det er viktigere å være siviløkonom enn det er å være forfatter?

Da NRKs programleder Ugo Fermariello introduserte P2 og Nyhetsmorgens Kulturpanel i dag, en fredag, femtende februar, 2019, sa han om paneldeltaker Kathrine Aspaas at hun er «forfatter og siviløkonom», og la til: «… det gir en slags tyngde det,» om sistnevnte ledd, det siviløkonomiske, kanskje litt fleipete, hvem vet, men han sier det likesom. Og man får tro, uten å spekulere for mye, at impulsen til det muntlige vedlegget fra Fermariellos side, er at det å være forfatter ikke veier like tungt for programlederen som det å være siviløkonom. Som igjen åpner for et ras av spørsmål, hvis man tillater det. For hva er så mye tyngre (overført: avansert, flink, vektig, vesentlig) med å være økonom kontra det å være forfatter? Hvem er f eks siviløkonomenes Shakespeare? Eller Lindgren? Eller Marstein? Og hva sier det om vår såkalte kollektive bevissthet at en kulturjournalist i NRK fleiper om dette? Man kunne også spurt seg, hva for muntlig appendix ville Fermariello slengt på om det var omvendt? «Velkommen, Kathrine Aspaas, du er siviløkonom og forfatter, du, det det undergraver kanskje litt?» Eller: «... hørt på maken?» Eller: «... du skriver mest på gøy, da? På fritida, kanskje?» Oh, well. Denne forfatteren trenger en stor kaffe.

Relaterte artikler